Tagged: The Messenger

The Messenger

“Don’t shoot the Messenger!” pisał Szekspir w jednym z swoich dzieł nawiązując do idei wyrażonej już przez Sofoklesa. Świat często jednak łamał tę zasadę w historii naszej cywilizacji (w szczególności kiedy posłaniec niósł nieciekawą...